HDI Asekuracja

HDI Asekuracja

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie jest częścią Grupy Talanx, jednej z największych europejskich grup ubezpieczeniowych.
Grupa Talanx prowadzi działalność w 150 krajach, w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych, osobowych, ubezpieczeń na życie i reasekuracji oraz usług finansowych. Do Grupy Talanx należy również czwarta na świecie, pod względem przypisu składki, firma reasekuracyjna Hannover Re. W ostatnich latach Grupa Talanx osiąga najwyższy przyrost składki wśród dużych europejskich grup ubezpieczeniowych. Ponadto charakteryzuje się wysoką stabilnością finansową - rating A+ /Stable (bardzo dobry), przyznany przez renomowaną Agencję Standard & Poor's.

Grupa Talanx prowadzi działalność w 150 krajach, w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych, osobowych, ubezpieczeń na życie i reasekuracji oraz usług finansowych. Do Grupy Talanx należy również czwarta na świecie, pod względem przypisu składki, firma reasekuracyjna Hannover Re. W ostatnich latach Grupa Talanx osiąga najwyższy przyrost składki wśród dużych europejskich grup ubezpieczeniowych. Ponadto charakteryzuje się wysoką stabilnością finansową - rating A+ /Stable (bardzo dobry), przyznany przez renomowaną Agencję Standard & Poor's.

Czy wiesz, że....?

Z powodu zmian klimatycznych coraz częściej powstające nieprzewidziane zdarzenia losowe w postaci huraganów, opadów gradu, powodzi i podtopień, pożarów itp., mogą zniszczyć budynki mieszkalne i inwentarskie oraz pozostałe mienie. Należy więc pamiętać, aby zawrzeć obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia rolne.

■ obowiązek ubezpieczenia budynków rolniczych i OC rolnika wynika z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz.1152 ze zmianami),
■ ubezpieczenia obowiązkowe należy zawrzeć najpóźniej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego,
■ ubezpieczeniu obowiązkowemu podlegają wszystkie budynki w gospodarstwie (oprócz zużytych w 100% i przeznaczonych do rozbiórki), o powierzchni powyżej 20 m2, trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach,
■ ubezpieczeniu obowiązkowemu podlegają także budynki wybudowane w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej, z chwilą pokrycia ich dachem

Ubezpieczenia rolne HDI Asekuracja zostały opracowane tak, aby zapewnić ochronę ubezpieczeniową majątku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego oraz objąć ochroną ubezpieczeniową rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i osoby pracujące w gospodarstwie rolnym.

 

Rodzaj ub.Ubezpieczenie Przykłady ochrony ubezpieczeniowej
Obowiązkowe Odpowiedzialności cywilnej (OC) rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.
HDI Asekuracja wypłaci świadczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej rolnika, osób pozostających z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracujących w gospodarstwie za szkody wyrządzone osobie trzeciej, np. gdy osoba pomagająca rolnikowi przy pracach polowych dozna urazu ręki w wyniku braku wymaganych zabezpieczeń używanych maszyn i narzędzi.
Obowiązkowe Budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Jeśli np. wskutek huraganu lub innych zdarzeń losowych zostanie zniszczony budynek mieszkalny lub inwentarski, HDI Asekuracja wypłaci odszkodowanie, np. pokryje koszt naprawy dachu zerwanego podczas huraganu.
Dobrowolne Mienia w gospodarstwach rolnych.
HDI Asekuracja wypłaci odszkodowanie, jeśli np. wskutek pożaru spłonie inwentarz martwy lub żywy (np. maszyny i urządzenia rolnicze, zwierzęta gospodarskie), ruchomości domowe i stałe elementy domu (np. sprzęt RTV, AGD, meble, armatura sanitarna*), altanki. ogrodzenia, anteny satelitarne.
*Mienie to można ubezpieczyć także od kradzieży z włamaniem i rozboju.
Dobrowolne Zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności
HDI Asekuracja wypłaci odszkodowanie za bydło i/lub konie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, choroby lub zdarzenia losowego zwierzę padnie albo konieczny będzie ubój zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpienia.
Dobrowolne Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). HDI Asekuracja wypłaci świadczenie Ubezpieczonemu z tytułu obrażeń ciała powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, np. złamania nogi wskutek upadku.

Ubezpieczenia rolne HDI Asekuracja TU S.A. to:

■ możliwość zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolników i budynków rolniczych w pakiecie BEZPIECZNE GOSPODARSTWO po atrakcyjnych cenach,
■ możliwość zakupu ubezpieczeń dobrowolnych z rabatem dla rolników, którzy wykupili pakiet BEZPIECZNE GOSPODARSTWO,
■ gwarancja dodatkowych zniżek w przypadku bezszkodowego przebiegu ubezpieczeń zawartych w ramach pakietu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO,
■ zniżki w ubezpieczeniach dobrowolnych za dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe w budynkach rolniczych,
■ dodatkowe zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC pojazdów lądowych dla posiadaczy pakietu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO,
■ dodatkowe rabaty za jednorazowe opłacenie składki w przypadku zakupu ubezpieczeń dobrowolnych lub obowiązkowych.

HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:

■ oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw
■ działa na polskim rynku już od lat dziewięćdziesiątych
■ znajduje się w pierwszej piątce towarzystw, oferujących na rynku polskim ubezpieczenia majątkowe
■ posiada drugą co do wielkości w Polsce sieć sprzedaży i obsługi, stale współpracując z kilkoma tysiącami agentów i brokerów ubezpieczeniowych
■ zapewnia szybki i sprawny proces likwidacji szkód.

Szczegółowe informacje zawiera Ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124, poz.1152 ze zmianami) oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne w naszych placówkach oraz u agentów ubezpieczeniowych.

www.hdi-asekuracja.pl
Infolinia 801 384 500

 

Informacja:

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej.